Psycholog - Logopeda

Katarzyna Lalak-Czech

Serdecznie zapraszam rodziców z dziećmi, młodzież oraz osoby dorosłe!

O mnie


Katarzyna Lalak-Czech

Najważniejsze w pracy jest dla mnie nawiązanie pozytywnego, opartego na wzajemnym zaufaniu kontaktu terapeutycznego z osobą, która przychodzi do gabinetu

Psycholog


Mózg

Diagnoza zespołowa (dwóch psychologów, logopeda) Całościowych Zaburzeń Rozwoju

Terapia osób z niepełnosprawnością

Stymulowanie rozwoju psychoruchowego małego dziecka

Wsparcie psychologiczne w kryzysie

Logopeda


Mowa

Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń mowy

Terapia opóźnionego rozwoju mowy

Ocena rozwoju mowy i komunikacji

Korekta wad wymowy

Kontakt


Kontakt

Telefon: 722-366-949

E-mail: gabinet@psychologilogopeda.pl

Spotkania zdalne na Skype, Teams oraz Meet

Psycholog

Mózg

"Pomoc psychologa jest spotkaniem dwóch osób - osoby doświadczającej trudności i terapeuty. Razem szukamy takiej drogi rozwoju osobistego klienta, która będzie wyrazem jego prawdziwego ja i jego autentycznych potrzeb. Razem poszukujemy rozwiązania jego problemów."

Porada psychologiczna to rozmowa, której celem jest doraźna pomoc w poszukiwaniu drogi do lepszego zrozumienia siebie. W ramach poradnictwa psychologicznego można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji, otrzymać wskazówki odnośnie możliwych form działania i rozważyć wspólnie z psychologiem najkorzystniejsze rozwiązania. Poradnictwo koncentruje się na zewnętrznych przejawach trudności oraz na odczuwanych emocjach w kontekście radzenia sobie z nimi, a nie rozpatrywania ich źródeł i ukrytej motywacji. Poradnictwo psychologiczne może stanowić korzystną formą pomocy w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją.

Terapia zalecana jest osobom, które zgłaszają się z trudnościami emocjonalnymi. Polega ona na współpracy terapeuty i pacjenta w celu poprawy samopoczucia i funkcjonowania psychicznego pacjenta. Jest to rozmowa, która zaskakuje, wzrusza, czasami boli, ale przede wszystkim leczy. Leczy z depresji, nadmiernego lęku, nieśmiałości, trudności w relacjach z ludźmi. Daje większe zrozumienie siebie, umożliwia bardziej świadome kształtowanie swojego życia. Terapia ma na celu dotarcie do źródeł występujących trudności w celu ich przepracowania.

Oferta

 • Diagnoza zespołowa (dwóch psychologów, logopeda) Całościowych Zaburzeń Rozwoju – autyzm, Zespół Aspergera
 • Terapia osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju - autyzm, zespół Aspergera
 • Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia trudności wychowawczych oraz problemów rozwojowych dziecka
 • Terapia problemów społecznych i emocjonalnych
 • Stymulowanie rozwoju psychoruchowego małego dziecka
 • Porady i konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dorosłych
 • Wsparcie dla rodziców w procesie wychowawczym
 • Indywidualna praca terapeutyczna
 • Wsparcie psychologiczne w kryzysie
 • Zajęcia warsztatowe
 • Przygotowanie dokumentacji: zalecenia dla rodziców i nauczycieli, wystawienie opinii psychologicznej

Cennik

 • 130 zł - konsultacja psychologiczna

 • 130 zł - spotkanie terapeutyczne

 • 80 zł - opracowanie dokumentacji

  Zalecenia dla rodziców, zalecenia dla nauczycieli, opinie psychologiczne

 • 1 200zł - Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – dwa spotkania z rodzicami, dwa spotkania z dzieckiem, opracowanie wniosków w formie pisemnej opinii

  Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – obejmuje zebranie obszernego wywiadu z rodzicami dziecka, analizę dokumentacji, analizę materiału filmowego, obserwację dziecka w aktywności swobodnej, obserwację dziecka w aktywności zadaniowej, pod kątem kryteriów diagnostycznych dla całościowych zaburzeń rozwoju oraz przekazanie wniosków z przebiegu procesu diagnostycznego rodzicom w formie opinii psychologicznej. Diagnoza prowadzona przez dwóch psychologów i logopedę.

Już od pierwszych dni życia dziecka rozpoczyna się rozwój mowy. Dzieje się tak dzięki sukcesywnemu dojrzewaniu narządów mowy. Sprawne posługiwanie się językiem i mówienie, jest jedną z najważniejszych umiejętności zapewniających człowiekowi pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Zatem prawidłowy rozwój mowy zależy od wielu czynników, między innymi od prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, prawidłowego funkcjonowania narządów mowy (aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego), prawidłowej czynności analizatora słuchowego. Bardzo ważny jest też czynnik środowiskowy (społeczny).

DRODZY RODZICE!

Jesteście osobami przebywającymi z dzieckiem najdłużej, macie największe możliwości wpływania na jego rozwój. Optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju mowy możecie zapewnić dziecku już od momentu jego narodzin! Pamiętajcie, że dajecie dziecku wzór, który dziecko będzie próbowało naśladować. Rozwój każdej funkcji trwa od poczęcia i już wtedy, możecie wpływać na jakość tego rozwoju. Prawidłowy rozwój mowy jest podstawą harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Wpływa to na naukę, w szczególności w zakresie pisania i czytania.

Logopeda

Mowa

Oferta

 • Diagnostyka i profilaktyka zaburzeń mowy
 • Ocena rozwoju mowy i komunikacji w stosunku do norm wiekowych
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapia mowy i komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia mowy i komunikacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Rozwijanie mowy i umiejętności komunikacyjnych u osób niemówiących lub słabo komunikujących się
 • Konsultacje dla rodziców odnośnie stymulowania rozwoju mowy i komunikacji u dzieci
 • Terapia osób z alalią, z niedokształceniem mowy o typie afazji
 • Korekta wad wymowy

Cennik

 • 300zł - Diagnoza logopedyczna plus opracowanie pisemnej opinii

  Diagnoza logopedyczna to działanie zmierzające do rozpoznania wady lub zaburzenia mowy, które ocenia się na podstawie analizy stanu badanego, uzyskanej za pomocą dostępnych metod badań. Diagnoza logopedyczna jest podstawą do opracowania programu terapii logopedycznej.

 • od 60 do 100zł - Zajęcia terapeutyczne od 30 do 50 minut

  Zajęcia terapeutyczne prowadzone na podstawie wytycznych z diagnozy logopedycznej jako całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się.

 • 100zł - Konsultacja logopedyczna 50 minut

  Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko. Podczas konsultacji logopedycznych przekazuję również instrukcję, jak należy prowadzić terapię z dzieckiem w domu, a także materiały potrzebne do wykonywania samodzielnych ćwiczeń w domu.

O mnie

Katarzyna Lalak
Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyłam psychologiczne, Wyższe Studia Magisterskie oraz Podyplomowe Studium Logopedyczne.
Mózg
Aktualnie pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, zarówno na stanowisku psychologa jak i logopedy. Zajmuję się głównie dziećmi i młodzieżą, ale pracuję również z osobami dorosłymi. Przez długi okres czasu zajmowałam się diagnozą i terapią, psychologiczną i logopedyczną, osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju – autyzmem, Zespołem Aspergera.
Mózg
Na co dzień jako psycholog i logopeda prowadzę terapię grupową i indywidualną, warsztaty tematyczne, zajmuję się poradnictwem oraz szeroko rozumianą pomocą psychologiczną i logopedyczną. Najważniejsze w pracy jest dla mnie nawiązanie pozytywnego kontaktu terapeutycznego z osobą, która przychodzi do gabinetu – czy są to dzieci, czy młodzież, czy też osoby dorosłe, opartego na wzajemnym zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia.

Kwalifikacje i szkolenia

 • Studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia
 • Studium Terapii rodzin
 • Terapia Metodą Miofunkcjonalną według A. Kittel
 • "Niezintegrowane odruchy wczesnodziecięce - szansa czy przeszkoda w rozwoju?"
 • "Metoda Warnkego i Biofeedback w terapii trudności szkolnych"
 • „Podstawy Wiedzy o Autyzmie”
 • „Autyzm. Podstawy Diagnozy i Terapii”
 • „Odżywianie w Autyzmie”
 • „Jak pracować słowem, obrazem, gestem z dziećmi z autyzmem – rozwijanie komunikacji i interakcji społecznych u dzieci i uczniów z autyzmem”
 • „Jeśli nie Zespół Aspergera, to co?”
 • „Seksualność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • „Podstawowa Pierwsza Pomoc i Zasady Podawania Leków Dzieciom”
 • „Szkoła, Praca, Dom – godne życie osoby z autyzmem”
 • Fundacja Synapsis „Pracownia Rzeczy Różnych” Udział w pięciodniowym stażu.
 • „Trening Umiejętności Społecznych”
 • „RSA Biofeedback”

Kontakt

KATARZYNA LALAK-CZECH

Gabinet Psychologiczno Logopedyczny "Psycho-Log"

NIP: 7542640834

REGON: 368449918

Telefon: 722-366-949

E-mail: gabinet@psychologilogopeda.pl

Kontakt

Gabinet terapeutyczny

Budynek Ośrodka Zdrowia

Ul. Reymonta 4
46-081 Dobrzeń Wielki

Spotkania zdalne

Skype: Katarzyna Lalak "Psycho-Log"

Microsoft Teams: po uzgodnieniu telefonicznym

Google Meet: po uzgodnieniu telefonicznym

Skype Microsoft Teams Google Meet